Training

Data

Omschrijving

Kosten

Opleiding tot Lifestream Coach

11-09-2018 Blok 1

10-10-2018 Blok 2

05-11-2018 Blok 3

17-12-2018 Blok 4

08-02-2018 Blok 5

05-02-2019 Blok 6

05-03-2019 Integratie dag

Contacturen: 48

Studiebelasting: 60

Registratie bij

1. Lerarenregister

2. Registerplein

3. SKJ 

Inclusief werkboek en USB Inclusief lunch, koffie, thee, boeken, certificaat.

 

Omschrijving van de techniek-interventie.

De boom met het hart in het midden is de metafoor voor de Lifestream. Dit hart klopt vol leven als het voeding krijgt vanuit zijn wortels. In het hart zitten de eigenschappen en kwaliteiten van ieder mens. Deze kwaliteiten maken deel uit van een unieke kern en zolang je leeft kun je deze kwaliteiten inzetten. In het leven gebeurt van alles. Fijne en moeilijke dingen wisselen elkaar af. Periodes van groei en bloei en tijden van afbraak, verval en verdriet. De moeilijke situaties noemen wij breuklijnen. Door deze breuklijnen wordt de voeding vanuit de wortels onderbroken. Dat zie je terug in de stam van de boom. Zo kan er een breuk ontstaan in de stroom van de voeding naar het hart. Het hart kan de takken niet blijven voeden. Takken staan voor school, familie, vrienden, werk, gezondheid/welzijn, geld en vrije tijd. Deze onderbroken voedingsstroom veroorzaakt verschillende problemen( gedragsproblemen, absentie, veel spijbelen, excessief middelengebruik) en klachten( concentratieproblemen, vermoeidheid, iedere vorm van spanning uit de weg gaan, hoofdpijn, depressie, eenzaamheid) die ook lichamelijk kunnen zijn. In de Lifestreamcoaching stellen we vragen en doen we oefeningen om jongeren te leren begrijpen hoe zij om zijn gegaan met de breuklijnen. Zonder oordeel kijken we samen met hen naar wat helpt en wat belemmert. We oefenen en in het maken van keuzes en in gedragsstrategieën die daarbij aansluiten. Gedragsstrategieën laten zich in het onderwijs soms ook zien als leerstrategieën met name in situaties die stress met zich meebrengen, zoals toetsen, beoordelingen van de stage, onveilige groepsdynamiek. We kiezen samen met de jongere om de leer- en /of gedragsstrategie die belemmerend is om te zetten in een variant die helpen is om de levensstroom in het onderwijs en in het leven op gang te brengen, te houden, te vitaliseren. Zo kan de voeding via het hart en de kwaliteiten doorstromen naar de takken. Het werk binnen de Lifestreamcoaching is erop gericht dat de stroom tussen wortels (waar kom ik vandaan, wat heb ik geleerd?) en het hart (wie ben ik, wat wil ik graag, wat kan ik goed?) in beweging blijft.


De methodiek krijgt op dit moment vorm in een werkboek voor in het Mbo-onderwijs. Het werkboek wordt in november uitgebracht en onder de aandacht gebracht van coaches en SLB-ers. Het alfa-college heeft zich financieel en in FTE ingespannen om er een werkbare en laagdrempelige methodiek van te maken. Ondertussen is er getest met studenten en docenten, de laatste punten op de i worden deze zomer gezet.

De mensen van lifestream zijn Joke Holtrust en Harriette Modderman.
Joke werkt als schoolpastor en lifestreamcoach binnen het Alfa-college.
Harriette Modderman is zelfstandige binnen v.o.f. Minskenwurk.
Naast docent met onderwijsbevoegdheden, zijn beiden therapeut en bovenal liefhebbers van jongeren.
v.o.f. Minskenwurk is daarnaast een erkende aanbieder in het kader van de wet op jeugdwet

Download folder

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Laatste tweets

Facebook

Copyright © 2013