Rots en Water driedaagse Basistraining

Onderstaande trainingen wordt georganiseerd onder auspiciën van en in partnerschap met het Rots en Water Instituut Nederland

 

Training Data Omschrijving Kosten Cursuscode

R&W training

Klaas van der Veen

Harriette Modderman

 

20-04-2020

21-04-2020

22-04-2020 

 

Opleiding tot Rots en Water trainer (vanaf groep 7 BS). OPEN inschrijving in Leek. Opgave via www.minskenwurk.nl

Contacturen: 24

Studiebelasting: 40

€ 735,=
Inclusief werkboek en USB
Inclusief lunch, koffie, thee, boeken, certificaat en leerlingenwerkboekje.

R&W-03

 

Rots en water Opfrisdag

Training Data Omschrijving Kosten Cursuscode

R&W training

Klaas van der Veen 

Harriette Modderman 

28-10-2020

Opfrisdag voor Rots en Water trainer(s) OPEN inschrijving in Leek. Opgave via www.minskenwurk.nl

Contacturen: 8

Studiebelasting; geen

SKJ punten: 8

€ 190,=

Inclusief, lunch, koffie en thee

R&W-04

Rots en Water Basisschool training (groep 1t/m6)

Training Data Omschrijving Kosten Cursuscode

R &W training

Klaas van der Veen

12-02-2020

13-02-2020

 

Training voor toepassing Rots en Water op de Basisschool t/m groep 6 te Leek. OPEN inschrijving. Opgave via www.minskenwurk.nl

Contacturen: 16

Studiebelasting: 20

€ 470,=
Inclusief reader, lunch, koffie en thee
R&W-06

Rots en water - Werken met psychosociaal trauma en rouw

 Rots en Water
Training Data Omschrijving Kosten Cursuscode

R &W training

Harriette Modderman en Tim Branton

08-10-2020

09-10-2020

 

Training voor toepassing Rots en Water psychosociaal Trauma en Rouw

Contacturen: 16

Studiebelasting: 20

  Inclusief lunch, koffie en thee

Opgave via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Rots en Waterprogramma richt zich op de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden en bewustwording in het algemeen en kan worden samengevat onder de noemer – sociale competentie training - .

Het programma bedient zich van een unieke psycho-fysieke methodiek hetgeen wil zeggen dat momenten van fysieke actie en ervaring worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprekken, en schriftelijke reflecties. Het programma bevat de bouwstenen van de menselijke communicatie en tracht leidraad te zijn en steun te bieden aan het proces van mens-wording zoals dat verloopt via de sociale identiteit (± 9 jaar en ouder), de psychologische identiteit (± 14 jaar en ouder) overgaand in de spirituele identiteit.

Mens-zijn betekent weten wie je bent, hoe jij je verhoudt tot en kunt communiceren met de wereld en de ander(en), en samen met die ander(en) een weg kunt vinden zonder jezelf daarin te verliezen.


Historie en ontwikkeling

Rots en Water is midden jaren negentig door ondergetekende op een scholengemeenschap in Schagen ontwikkeld. Na een aanvankelijk stroef begin vond het programma in Nederland en ver daarbuiten zijn weg. In 1999 werd het programma op een nationaal congres in Australië aan 600 leraren gepresenteerd hetgeen het begin was van een stormachtige ontwikkeling. Annno 2008 worden er in Australië en Nieuw Zeeland jaarlijks 1500 leraren opgeleid om het programma te onderwijzen en is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen het Nederlandse Gadaku Instituut en de universiteit van Newcastle met als doel alle jongeren in het onderwijs en daarbuiten deel te laten nemen aan een Rots en Watertraining. Ook in Nederland en België worden momenteel jaarlijks 1500 leraren, hulpverleners, jongeren werkers enz. werkzaam in onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie, geestelijke gezondheidszorg getraind. Daarnaast vinden er trainingen, workshops en presentaties plaats in Engeland, Schotland, Duitsland, Finland, Canada, Singapore etc. en trekken enthousiaste trainers nog verder de wereld in (Canada, Curaçao, Rusland, India enz.) om het programma in te zetten. Een grove schatting leert dat zo’n anderhalf miljoen jongeren momenteel een training hebben gevolgd. En de verwachting is dat nog velen zullen volgen.

Betekenisvolle relaties

Al deze landen met zoveel verschillende culturen hebben in ieder geval één gemeenschappelijk kenmerk: en dat is verandering. Alhoewel Nieuw Zeeland en Australië niet naast de deur liggen, en alhoewel op het eerste gezicht de problemen van de aboriginals in Australië, de Maori’s en Polynesiers in Nieuw Zeeland, de Marokkaanse jongens in Slotervaart/Amsterdam en de jongeren op een ROC in Groningen, ver uit elkaar liggen worden ze toch met dezelfde problemen geconfronteerd: Ze leven allemaal in een samenleving die wordt gekarakteriseerd door veranderingen en krijgen niet de ondersteuning die zo nodig en gewenst is. Juist in een samenleving die aan veranderingen bloot staat moet je goed weten wie je bent en moet je in staat zijn je eigen keuzes te maken. En dat gaat niet vanzelf. Je hebt anderen om je heen nodig waar je je aan kunt spiegelen, die je corrigeren, die je inspireren, die van je houden, die je zo nu en dan een spiegel voorhouden m.a.w. een mens heeft betekenisvolle relaties nodig om Mens te kunnen worden.

Het gezin is altijd de traditionele basis geweest waar een kind de eerste indrukken opdeed, een basis vond, een netwerk van relaties vormde, voorbeelden en rolmodellen om zich heen had, met de paplepel waarden en zingeving naar binnen kreeg, en warmte en liefde vond …..

Het gezin echter verliest deze waardevolle en zo fundamentele rol steeds meer. Huwelijken en relaties stranden steeds vaker, en om economische of andere redenen besluiten zowel pa als ma te werken en moeten overblijfregelingen, vaak onder druk, worden georganiseerd om kinderen op te vangen etc. Hoe belangrijk de functie van het gezin is wordt vooral duidelijk in die samenlevingen waar het gezin volledig uit elkaar is getrokken zoals dit het geval is bij bijvoorbeeld de aboriginals in Australie. Hoeveel hulp ook wordt geboden, en hoeveel geld ook wordt gespendeerd, steeds weer blijkt dat de familiestructuur en familieband van essentiële betekenis is voor de ontwikkeling van een stabiele identiteit en de ontwikkeling van sociale vaardigheden om een goede band met anderen te kunnen creëren.

Het onderwijs kan worden beschouwd als de tweede, secundaire basis waar jongeren over zichzelf en de wereld kunnen leren. De afgelopen jaren wordt er echter steeds meer ingezet op kennisoverdracht en worden termen als vorming e.d. afgedaan als flauw zestiger jaren geklets en minder van belang gevonden. Dat is niet zo verwonderlijk, vorming is een heikel begrip en confronteert met lastige vragen. Tot wat moeten we iemand dan vormen, van welk mensbeeld moeten we dan uitgaan, welke waarden delen wij in onze multiculturele samenleving? Vorming is confronterend en kennisoverdracht niet, bovendien valt kennisoverdracht keurig af te meten en veilig in cijfers weer te geven. Niet zo verwonderlijk dat het onderwijs de veilige weg kiest en zich verschanst in het kasteel kennisoverdracht. Maar toch vinden wij sociale vaardigheden belangrijk, je moet immers samen leren leven in een samenleving. Wat moet je met al die leerstof en kennis als je jezelf niet kent en niet met anderen samen kunt werken en leven? Sociale vorming zou de basis van het onderwijs moeten zijn maar krijgt niet de aandacht die het nodig heeft. In tegendeel, door de inrichting van het onderwijs en onderwijsvernieuwingen komt de ontwikkeling van sociale vaardigheden steeds meer onder druk te staan.

Het bewegingsonderwijs bijvoorbeeld (gym dus) waar jongeren spelenderwijs sociale vaardigheden ontwikkelen staat zowel binnen het BO (als het al wordt gegeven) als het VO al jaren onder druk. In andere, meer op kennisoverdracht gerichte, vakgebieden wordt de docent steeds vaker gedwongen een stap terug te doen om de rol van coach (zie bijvoorbeeld Tweede Fase VO) te vervullen in plaats die van inspirator en voorbeeld. De computer krijgt steeds vaker een hoofdrol toebedeeld, maar een computer leert je niets over jezelf noch over die ander, daar zul je geen zelfkennis en sociale vaardigheden ontwikkelen. Schaalvergroting (leidt tot probleemvergroting) heeft ook in het onderwijs toe geslagen waardoor het voor leerlingen steeds moeilijker wordt een eigen plek te vinden en een persoonlijke band met de docent op te bouwen.

Steeds meer leerlingen krijgen steeds minder kansen en mogelijkheden om met anderen een betekenisvolle, hechte relatie op te bouwen.

En dan wacht de maatschappij die zich voordoet als een oceaan van mogelijkheden en keuzes, met een wirwar van verschillende waarden, normen en omgangsvormen. Met media die zich vaak niet laten beperken door enige notie van moraal. Het internet wordt vaak beschouwd als het riool van onze samenleving. De televisie wordt gevuld met kijkcijfertrekkers als de Gouden Kooi, America’s next topmodel met size zero meisjes enz. enz. Muziek, videoclips met overspannen nadruk op sex, meisjes in rollen en posities weergegeven waar de emancipatie aan voorbij is gegaan. Je moet sterk in je schoenen staan om in deze moderne jungle in balans te blijven, goede keuzes te maken en een eigen weg te vinden. En dat blijkt voor een groeiende groep jongeren te moeilijk.

In Nederland lopen inmiddels honderdduizenden jongeren rond met sociaal-emotionele achterstanden. We zouden ons daar niet over moeten verbazen, we moeten er wel iets aan doen. Om deze problemen te voorkomen en/of op te lossen (correctief-therapeutisch) wordt het Rots en Waterprogramma ingezet. Het programma blijkt bijzonder effectief, is in verschillende landen uitgebreid geëvalueerd, en kan in handen van een leraar(es) die hart voor zijn/haar leerlingen heeft en een ruggengraat toont voor regels en structuur, goud betekenen. Rots en Water doceren is echter niet makkelijk want confronterend, maar zo belangrijk en zo nodig, en kan zowel voor de docent als de leerling enorm vervullend zijn. Het is hartverwarmend te ervaren dat, ondanks de genoemde problemen, zoveel leraren zich met hart en ziel in durven te zetten om jonge mensen die steun en begeleiding te geven waar zij momenteel zoveel behoefte aan hebben.

Freerk Ykema

Auteur/presentator Rots&Waterprogramma
Directeur Gadaku Instituut/Rots&Water Instituut NL

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Laatste tweets

Facebook

 

Minskenwurk
Earnewarre 13
9263 TB Garyp
Telefoon Harriette: 06 - 20952877
Telefoon Klaas: 06 - 430 984 92
KvK: 50352180
BTW: NL822690494B01
LICENTIE therapeut RBCZ/TCZ register: 809755

We hebben een goed gebruik om binnen twee werkdagen te reageren op voicemail, WhatsApp of e-mail

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Copyright © 2013