De Lifestreamcoaching is ontwikkeld in een onderwijssituatie met jongeren tussen 16 – 27 jaar die een MBO opleiding volgen. De benadering kan echter breed ingezet worden en is zowel geschikt voor jongeren, als volwassenen en kinderen. De religieuze, culturele achtergrond wordt meegenomen in de metafoor van de Lifestream, een boom met een hart in het midden. De technieken en oefeningen dragen bij aan het verlangen van mensen om bij het leven te horen, activiteiten, studie, werk te doen die betekenis aan het leven geven en dat er van jou gehouden wordt. De techniek is vooral gericht op herstel van de levensstroom waarbij de voeding vanuit de wortels, door de stam, richting de takken in beweging blijft. Soms leer je iets nieuws. Soms leer je iets af.

De opleiding bestaat uit 2 blokken van 2,5 lesdagen en een terugkomdag. Dit maakt dat de contacturen uitkomen op 48 uur. De studiebelasting komt uit op 60 uur, dit is inclusief voorbereidingen, lezen en reflectieopdrachten.

 

Training Data Omschrijving Kosten Cursuscode

Opleiding tot Lifestream Coach

Blok 1: 7 en 8 mei 2018

Blok 2: 22 en 23 mei 2018

Blok 3: 4 juni 2018 

 

Contacturen: 48

Studiebelasting: 60

Registratie bij

1. Lerarenregister

2. Registerplein

3. SKJ 

Inclusief werkboek en USB
Inclusief lunch, koffie, thee, boeken, certificaat.

MW-06

 

 

Omschrijving van de techniek-interventie.

De boom met het hart in het midden is de metafoor voor de Lifestream. Dit hart klopt vol leven als het voeding krijgt vanuit zijn wortels. In het hart zitten de eigenschappen en kwaliteiten van ieder mens. Deze kwaliteiten maken deel uit van een unieke kern en zolang je leeft kun je deze kwaliteiten inzetten. In het leven gebeurt van alles. Fijne en moeilijke dingen wisselen elkaar af. Periodes van groei en bloei en tijden van afbraak, verval en verdriet. De moeilijke situaties noemen wij breuklijnen. Door deze breuklijnen wordt de voeding vanuit de wortels onderbroken. Dat zie je terug in de stam van de boom. Zo kan er een breuk ontstaan in de stroom van de voeding naar het hart. Het hart kan de takken niet blijven voeden. Takken staan voor school, familie, vrienden, werk, gezondheid/welzijn, geld en vrije tijd. Deze onderbroken voedingsstroom veroorzaakt verschillende problemen( gedragsproblemen, absentie, veel spijbelen, excessief middelengebruik) en klachten( concentratieproblemen, vermoeidheid, iedere vorm van spanning uit de weg gaan, hoofdpijn, depressie, eenzaamheid) die ook lichamelijk kunnen zijn. In de Lifestreamcoaching stellen we vragen en doen we oefeningen om jongeren te leren begrijpen hoe zij om zijn gegaan met de breuklijnen. Zonder oordeel kijken we samen met hen naar wat helpt en wat belemmert. We oefenen en in het maken van keuzes en in gedragsstrategieën die daarbij aansluiten. Gedragsstrategieën laten zich in het onderwijs soms ook zien als leerstrategieën met name in situaties die stress met zich meebrengen, zoals toetsen, beoordelingen van de stage, onveilige groepsdynamiek. We kiezen samen met de jongere om de leer- en /of gedragsstrategie die belemmerend is om te zetten in een variant die helpen is om de levensstroom in het onderwijs en in het leven op gang te brengen, te houden, te vitaliseren. Zo kan de voeding via het hart en de kwaliteiten doorstromen naar de takken. Het werk binnen de Lifestreamcoaching is erop gericht dat de stroom tussen wortels (waar kom ik vandaan, wat heb ik geleerd?) en het hart (wie ben ik, wat wil ik graag, wat kan ik goed?) in beweging blijft.


De methodiek krijgt op dit moment vorm in een werkboek voor in het Mbo-onderwijs. Het werkboek wordt in november uitgebracht en onder de aandacht gebracht van coaches en SLB-ers. Het alfa-college heeft zich financieel en in FTE ingespannen om er een werkbare en laagdrempelige methodiek van te maken. Ondertussen is er getest met studenten en docenten, de laatste punten op de i worden deze zomer gezet.

De mensen van lifestream zijn Joke Holtrust en Harriette Modderman.
Joke werkt als schoolpastor en lifestreamcoach binnen het Alfa-college.
Harriette Modderman is zelfstandige binnen v.o.f. Minskenwurk.
Naast docent met onderwijsbevoegdheden, zijn beiden therapeut en bovenal liefhebbers van jongeren.
v.o.f. Minskenwurk is daarnaast een erkende aanbieder in het kader van de wet op jeugdwet

Download folder

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Laatste tweets

HarrietteRenee @Elsbeth_4 Wat goed van jou Elsbeth! Ruimte voor verlies en rouw! Juist ook binnen het Sociale Domein!
HarrietteRenee RT @DeMannenboom: Zo belangrijk vinden jongens het om te bewegen met name als het spannend wordt. https://t.co/7V56kJv1uG
HarrietteRenee RT @StichtingPAL: 'Ik mis je' is online! Een website vol praktische informatie en concrete handreikingen voor ouders, broertjes en zusjes d…
HarrietteRenee Buikpraten, wel eens gedaan? We kennen extern communiceren; wat ik zeg tegen jou of wat jij zegt tegen mij. We ken… https://t.co/m4tW0fL7cl

Facebook

Copyright © 2013